Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
ACRO Desert Eagle 357 (guld) Airmjuk Pistol Hand BB 6mm leksak Gun
Action Figur modelllllerlerl Kit - SHENLNG GUNDAM

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

- Octaherdron - -seitiger 8 W8 Dice mörkblå - 7d0dbujmq3900-Ny stil

8 -seitiger Dice - Octaherdron - W8 - mörkblå

Acme 40280 bilro intermodale ZSSK tipo Sggmrss con due

Action Wind Surfer Rider Real Battery Opererad årgång leksak

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

ACW103 Unionssergeant ståard Bearer - 56th PA Vols av First Legion

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

AD &D 2 e Ed Al -Qadim lådaed Set - RUINERAD KINGDOM (RARE in SHRINK WRAP ) ACME 45059 Set 2 bili Interbrigo FS, fiancate lisce, logo moderno
AD &D Draklans drakeS GLORY Modul DL11 fortfarande förseglad i originalhjärnskrynklaren
AD &D Spelljanammer äventyrs in Space Outnyttjad 2 a utgåvan TSR 1049 Fullständig

ACME 50861 järnvägstransport blandad FS Typ 1955 Lever Chestnut ep.III

Addar plant of the Apes General Ursus Kit öppna Inventering komplett

Kontakt

Sidansvarig: ACME 55098 ZSSK set 2a klasse Bmee refe correvuli 2a klasse bagagliaio BDsh|Sidan uppdaterades: 2019-03-06