Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
119 1 43 HONDA HONDA INTEGRA TYP R gul
12 -Burt Beyblade Stkonster Spinning Top Gyro Fight Bayblade med Laucher i lådan

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

-7 RX Savanna 43 1 (grön) Mazda 148 Ebbro 7d0dbnmcx7980-Ny stil

1 43 Mazda Savanna RX -7 (grön) Ebbro 148

100pcs -lot -stjärna -WARS -SAND -STORMTROOPER -TATOOOOINE Egen Print lego minifigur

12 X MATCHlåda prydlig KOLLEKTION CITROEN LAND ROVER FERRARRI CHEVROLET FORD VAN ETC

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

120cm Bladder, Ultra ljus Cageboll.SPORTIDE.Sjöfkonsten är fri

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

120mm 1 16 WWII Brittisk Bren Gunner, 1944, skulpterad av Maurice Corry 100X Lot Pkonstihandel LNG SPIN BECola II Fidget Spinner Finger Stress Relief g F01
123 Sesame Street Super Grover Palisades Tour 2005 Exklusiv
12V Audi R8 Electric ungar Ride on bil R C Suspending MP3 ljuss

1035 Lamborghini Spark 180 (2014 -), 1 32 weise -leksaker

13 -årgång ATCHERN 50 'RlLlåda bilS SKALDA MÅSTE MÅSTE MÅSTE MÅSTE MÅSTE MÅSTE MÅSTE HA KADEE -KOPPLARE

Kontakt

Sidansvarig: 106 -4624 Cole Porter UP GMO byggnad America 8 -bil Set F S|Sidan uppdaterades: 2019-03-06