Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Bachmann 666701 HO skala Single Stripe Diesel Locomotive
Bachmann 67605 - EMD GP30 Union Pacific DCC Sound Value - HO skala

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

3 b'Avengers Avengers, Oändligt Galle... Deluxe maskerad 50, Mark Man Iron krig 7d0dbkllm41460-Ny stil

Avengers, b'Avengers 3  Oändligt krig Iron Man Mark 50, maskerad Deluxe Galle...

Bachmann 32 -982 klass 66 66434 DRS Plain blå Compass OO Gage

BACHMANN 9720 ET och WNC FULL BAGGAGE bil

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Bachmann BAC39016 HO bollast Spreader w Shuoff & Höjdförändring

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Bachmann -Baldwin 4 -6 -0 w Sound DCC -- Södra järnvägen (grön, grafit) Bachmann 35053 N skala Four -berättelse Parking Garage False Front hkonsts byggnad
Bachmann Branch -Line OO - HO skala 2001 A1 Class Tornado 60163 4 -6 -2 Steam Locom
Bachmann Diesel Alco RS -3 DCC Equipted söderern järnvägway HO

Bachmann 39 -578 Personenwagen Steuerwagen bil tjärnväger BR Spur 00

Bachmann FT A DIESEL LOOMOTIVE, D &RGW Denver Rio Grand DCC 6017 HO NOS

Kontakt

Sidansvarig: Bachmann -4 -bil CEP nr.7141 Ny DCC klar|Sidan uppdaterades: 2019-03-06