Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Acid Rain värld Agusts militär- K6 Jungle Chapel HETT60k 1 28 B2FE B25 USA
ACME DANBURY MINT 1970 PLYMOUTH AAR BARRAGUDA CUDA 1 18 VITT

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

MORRIS VANGUARDS X 7 bilS 43 1 Lim.ed OXFORD TRAVELER MARINA MINOR 7d0dbujmq4740-Ny stil

7 X VANGUARDS MORRIS bilS  MINOR MARINA TRAVELER OXFORD Lim.ed 1 43

AC modelllllerler USMC Marines med fånge Vietnam 5 -siffran 1 35th Oförtjänt kit

Acme 1 18 1933 Malco Gasser con Aire Dam A180911

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Acme 1 18 2017 Chevrolet Camaro ZL1 i röd - Item GTUS012

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Acme 1932 Ford Grand National Series grön w vit Scallops A1805011 ACA12539 - Akademi 1 72 - Ju87G -2 Stuka & JS -2 sovjetisk Tank
ACME 3 -tlg.INTERFRIGO K FRAM5533;FRAMTIDE 65533; hlwagen Set, FS
ACME 45094 Set 3 bili Zagk cisterna allongata FS, 65533;65533;65533; GRP 65533;95533;\955533; HIMONT 655555533;;;65533;

Acad On -865533;65533; mie 1 72 P -47d & F -86e ”gabreski ” Ltd Edt Ensemble De Maquettes

ACME 55138 - SET 2 bilROZE CORBELLINI ED UN BAGAGLIAIO TIPO DI 9000 EPOCA III

Kontakt

Sidansvarig: ACADEMY 1 400 RMS TITANISK CENTERISK UTGIVNING 1 OF 5000 KIT FAKTORER|Sidan uppdaterades: 2019-03-06