Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Columbia Julius Caesar Board spel NY SEALD
COMBI Qnew FX SLASH Plastisk modellllerl 1990 -talet Ny Unöppnad Oanvända tillverkad i japan

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

SECRET SPY BOMB CHRONO AGENT JUGADORES MAS o 1 GAM PkonstY MAZE LAZER 7d0dbyuuq9660-Ny stil

CHRONO BOMB SPY SECRET AGENT LAZER MAZE PkonstY GAM 1 o MAS JUGADORES

Coffret F, droites, aiguillage, courbes et d 65533;rough fran65533;ctleurs manuels -N -1 160 -FLEISCHMA

COMEDIAS multisignerade FDC David Jason, Lyndhurst, Eric Sykes, Wilson, Visdom

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Comic Con exklusivt Ironhekonst oskriven utgåva PVC diorama 2017 Diamond Select

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Comikett 95 C95 Fate Grand Order Tamamo spelamat Weiss MTG TCG COFFRET SUD EXPRIS JOUEF
Commer Commander Wagon Kit 1950 {65533;gry 6553333; kele Oo 1 76 non Peint Kit S1 Langley modellllerler
COMptoURS RENAULT 2T5 gröna KITThkonsts Position PTT

Coldsnap konstist Prödest Tamanoa (Signed) (Sketch) (RK Post)

Conan Board spel Monolith BRAND NYA ABUspelR

Kontakt

Sidansvarig: Colin Thompson pussel 250 Plåster Träträdare Gardener's Cupboard Jigsaw av Wentworth|Sidan uppdaterades: 2019-03-06