Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Bloodborne Hunter 1 6 hkonsts GK Action Figur Action Statue Obästeämd vit modellllerlerl
blå BASE.1960.lesney.Matchlåda 57 Chevrolet Impala SPW Mint i ruta i original

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Burst Beyblade Random Booster Cookie.7U.Hn Beat Vol.9 7d0dbvuji21780-Ny stil

Beyblade Burst Random Booster Vol.9 Beat Cookie.7U.Hn

BLI 4724 EMD SW7 Switcher, Conjärnväg blå & vit, Paragon3 Sound DC DCC

blå Rabbit spela 1009 -06 -003 Commercial kvalitet Belt Svinge with Steel Chains &

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

blås Clues magi RVES Magenta Fisher Price 2001 Plush Fylld djur leksak

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Bly Warrior 1 35 Sd.Kfz.7 3 Feuerleitpanzer V -2 Command Veh.Omvandling LW35223 BLI Brass Hybrid STOR NORTHERN S2 4 -8 -4 Loco w Vestibul Cab & SMOKE NIB
BMB Transformerar originalproportionell pistol Megatron MP36 -robot IT -001 -leksaker
Bmw 2000A 1962 Grön Minichamps 1 437023001 modellllerlerl

Kontakt

Sidansvarig: Blitzway 1 4 BW -SS -20301 Godfather 1972 Ver Vito Corleone Colleble Staty|Sidan uppdaterades: 2019-03-06