Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Adams Magnet Man Tub Of 40 3303503848
Ade Gauge H0 3111 Express Train Wagon 2.kl.Klass Bc cross 65533;65533; m 241 Db Ep.iv

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

1973 E 72 Lotus Peterson 87329 bilkonst 18 7d0dbujmq7980-Ny stil

87329 Lotus 72 E 1973 Peterson 18 bilkonst

ACME modelllllerler 1 18 skala A18022 - Pontiac Royal Drag Firebird Ace Wilson - röd

ADEPTUS MEKANICUS VANGARD DOCKNING

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Adeptus Titanicus Warlord slåss Titan Superbelly Målad Warhammer 40K

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Adler Trumpf Rennlimousine 1939 1 43 bil Cult deutschland ACME Set aus zwei DB Locomotiven 245 001 und 002 (ein d
Advanced Dungeons &drakes AD &D Birthright Campaign Sett lådaad
Aec B Typ Simple Pont buss {65533;65533; kele Oo 1 76 non Peint Kit S5 Langley modelllllerler

ACspela ATX044 1 6 Street Fighter US Soldier Set Double Head Sculpture B Fit M35

AEG -klanen War Lion Army Expansion låda SW

Kontakt

Sidansvarig: ACRYLIC JIGSAW pussel AQUAMAN OCEAN MASSER INTERNATIONELLA TULLOR|Sidan uppdaterades: 2019-03-06