Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
(röd, Large10 -12) – Barnets Röda och guld Cheerleader Costume (stor).Obrandad
(RV03932) -Revell 1 48 –IL -2 Sturmovik

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Army Gitz Gloomtröds Sigmar of Age fantasi Warhammer Målad OOP Squigs Mangler 7d0dbefhj9660-Ny stil

Warhammer fantasi Age of Sigmar Gloomtröds Gitz Army OOP Målad Mangler Squigs

(MIN35224) -Minikonst 1 35 –T -60 (växt nr. 37) Tidigt w Interior

(Storlek 25 31, röd) – Champion Sports Triple Flag fotboll Set.Helt ny

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

(ståard Edition) -Totalt Gross The spel of Science.Universitets - spel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

(TB) RÄTTSYSTEM 4556 BAHNOF EISENBAHN TÅGSTATION NEU SELLTEN TOP (MIN37017) -Minikonst 1 35 –T -54A sovjetisk medeltank
(TH676) Kombimodelllllerl 10300.02 DC H0 Taschenwagen Sdgnss Hupac SBB mit Ladung OVP
(TRU01547) -trumpetare 1 35 –T -62 ryska (Mod.1960) (Irakmodifiering)

(MNGTS -024) -mäng Förlaga 1 35 –AUF1TA Franska 155mm Howitzer SPG

(TRU03302) -trumpetare 1 32 –USAF flygagagplan Weapon Set 1

Kontakt

Sidansvarig: (Mycket) bra LEGO 6562 Gas Stop Shop - Town|Sidan uppdaterades: 2019-03-06