Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Aikatsu Jewel Accessory 2 Ribbon and Jewel Doll Access
Air Cavaliy Troop VUSAB01'Nam Vietnam Miniatyrs spel by slåssfront

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

- Aborigin tischrolenspiel The 7d0dbujmq51300-Ny stil

Aborigin - The tischrolenspiel

AFV Club 1 35 Sd.Kfz.164 Nashorn Plast modelllllerler Kit AF35164 AFV35164

AIR mjuk RIFLE H & K MP5A5 Electric Assault Swat 18 år till TOKYO MARUI F S

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

flygbusss A311 144 Zvezda kit decal Fanhansa new (DreawDecal siden)

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Aires 1 48 F -117A Bomb Bay för Tamiya kit
Airfix - A10101a - English Electric Canberra B2 B20

AFX Aurora samlaors L.

Airfix 1 48 06106 Hawker Sea Fury FB.11 ”Export ” modelllllerlerl Kit

Kontakt

Sidansvarig: AFX Mega G Aurora Super bils HO SCale Electric Slot bil Set AFX22005 Ny i rutan|Sidan uppdaterades: 2019-03-06