Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Airfix 1 24 Hawker Typhoon 1B –Bildörr 19003
AIRFIX 1 48 skala SAAB JA -37 VIGGEN -FÖRKLARINGAR FÖR två VERSIONER INKLUSIVE

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

13290 Academy T fordon EA u Assembly Combat Tank Production Factory nr.112 85 -34 7d0dbujmq91380-Ny stil

Academy 13290 T -34  85 nr.112 Factory Production Tank Combat fordon Assembly u EA

AHM Rivarossi HO 1920 65533;,s New Haven'A 'Set med Interiors och McHenry Couplers

AIRFIX 1 144 DOUGLAS DC9 03182

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

AIRFIX 1 72 AVRO LANCESTER B.III (särskild) DAM bussTERS modelllllerlerl Kit A00907 KOMPLETE

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Airfix A004015A Mkonstin B -26B Marauder {65533;65533; 65533;kell 1 72 Kit Mod 65533;lj5533lism AI897 MARKLIN HO COFFRET COMPLEmänTAIR C, POUR VOIE C Ref 24903 OCCASION
AIRFIX a09184 Gloster Meteor F.8 Cor 65533;, e 1 48 ECHELLE Kit mod 65533;lisme
Airfix Airf09182 Gloster Meteor F8 1 48

Aiguillage droit gauche 300mm -HO -1 87 -FLEISCHMANN 6178

Airfix Classic Airliners Ford 5 -AT Tri -Motor 1 72 skala kit

Kontakt

Sidansvarig: AIMGAIN GT R35 GT -R 2017 ver.Noll BEGRÄNSAD 20PCS AIMGAIN modelllllerL 1 18|Sidan uppdaterades: 2019-03-06