Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
BACHMANN 1 160 N ALCO 2 -10 -2 STEAM LOCO KANADIAN NATIONELL ITEMF S
Bachmann 1502 HO blå stjärna Train Set - blåtooth E -Z App Tågkontroll

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

1 bilkonsten 18 (Bianco) Veneno Lamborghini 7d0dbkllm11220-Ny stil

bilkonsten 1  18 Lamborghini Veneno (Bianco)

Bachman 65103, Diesellok DD40AX der Union Pacific Sound OVP

BACHMANN 31 -128 3000 KLASS ROD STEAM LOKAMOOTIVE BRAND NY

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Bachmann 31 -282 P Boiler Scot 46151 Den kungliga hästvakten BR grön Weatherd

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Bachmann 31 -558 V2 4844 Coldstreamer LNER Doncaster grön Bachman 6602 HO skala DCC Sound Value SD70ACe Erie Norfolk söderern Heritage
Bachmann 31 -679 Typ AL5 Electric E3095 BR Electric blå gul Panel 21DCC NY
Bachmann 31 -959 OO Gauge LNER blå klass A4 26 Miles Beevor (L1)

Bachman -blå ljusning Train Set w E -Z App (TM) Trådlös systemkontroll

Bachmann 32 -122 klass 08 08834 BR järnvägFreight Distribution 8DCC NY

Kontakt

Sidansvarig: Bachman Fleischmann H0 - Lot 5 G 65533; (jeg) 65533;terwagen Sch 65533;(65533;, 65533;ttgugagen USA mit Ladung -|Sidan uppdaterades: 2019-03-06