Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
BACHMANN OO 32 -803 KLASS 47 DIESEL 47148 BR SLUT 4 DIGIT HEAD KOD
BACHMANN OO GAUGE 32 -550A A1 KLASS 60163 TORNADO BRITTISH JÄRNVÄYS APPLEO GREAN

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Line Joban -system Tåggenväg B 4 E531 Bil -Bilmodellllerl 7d0dbkllm71700-Ny stil

B Tåggenväg E531 -system Joban Line 4 -Bilmodellllerl Bil

BACHMANN HO SCALCO 2 -6 -O INOM DCC och SUND WABASH NY IN låda

Bachmann Robinson Class J11 (GCR 9J) 64377 BR Early Emblem C DCC Sound & Weather

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Bachmann Scenocraft Weighbridge OO - profil ref 44 -0028

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

BACHMANN SPECTRUM G -skala 81899 GE 45 TON SIDE ROD DIESL LOKAOMOTIV MED OB BACHMANN HO skala 1 87 4 -6 -2 PACIFIK SANTA FEB52803
BACHMANN SPECTRUM RAIRLROADER SERIES HO BALDWIN SANTA FE
Bachmann Thomas och vänner Maithwaite Station HO skala

BACHMANN HO skala 2 -8 -2 USRA ljus LOKAOMOTIVE UNIONENS PACIFIKA DCC SUND

Bachmann Trains Thomas the Tank Engine Narrow Gauge Rheneas (HOn30 skala) 58602

Kontakt

Sidansvarig: Bachmann HO skala DD40AX w DCC & Sound Union Pacific UP BAC65103|Sidan uppdaterades: 2019-03-06