Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
BIG Spielawarenfabrik 80056230 Bobby bil NÄXT
Big Wimpy Plush Doll w Cheeseburger från Popeye i perfekt skick Mycket sällsynt

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

4 Ge FO 201 1260 Hom Bemo 4 lok.NIB elektriskt 7d0dbvuji51300-Ny stil

Bemo Hom 1260 201 FO Ge 4  4 elektriskt lok.NIB

BH349 -2 Kibri H0 00 Metal Blech -Bahnhof Steinerberg 0 52 8 VG

Bigmodellllerle 1 144 Antonov An -24B - gränssnitt

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Bil 1 43 bisarr BZ332 NISSAN 240 RS PORTUGAL'85 MEDES CUNHA NEW låda

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Bil Ford GT Sport 24 Race GT40 1 18 f gp 12 bilousel vit 1969 Bi618 -0, 5 X TTR Trix Twin järnvägWAYS H0 Högsided Wagon Godbil
Sidansvarig: BIANTE 1 43 JAMES MOFFAT HOLDEN VF COMMODORE GRM SUPERAR 2017 B43H17H|Sidan uppdaterades: 2019-03-06