Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
1 18 1971 Mustang Sportsroof
1 18 2014 ny Mazda 6 ATENZA modelllllerl blå färggåva

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Tawnos of Candelabra [1x] [x1] magi MTG - -BFG English spel, Lätt Antikviteter 7d0dbefhj71700-Ny stil

[1x] Candelabra of Tawnos [x1] Antikviteter Lätt spel, English -BFG - MTG magi

1 144 EASTERN EXPRESS Airliner MD -80 Late AA 144112 u 1

1 18 AB modelllllerler Maserati Granturismo LB Performance Gloss gul Liberty promänad

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

1 18 ACME söderern Speed & Marine 1965 El Camino & 1932 5 Fönster Coupe Båda

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

1 18 bilkonst 7771 LANSIA DELTA S4 röd - röta - SONDERPREIS
1 18 bilkonst Mad Max Ford XB Falcon Tunerad Modifierad Muddy -version

1 144 HG PEIT'GGUY Bear BEARGGAY III SAN HAPPINES GUNDAM modelllllerlerl kit

1 18 bilkonst SALEEN MUSTANG S351, gul, 72720, NY

Kontakt

Sidansvarig: 1 144 Metalliska detaljer MD14428 An -225 Mrija.Landnings - och landningsrödskap|Sidan uppdaterades: 2019-03-06