Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Classics Club Eternia Ultimate slåss Ground Action Figur Vapen Pak
Clemäntoni - 61807 - Parfymer och kosmetika.Stort sparande

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

- CENTRUM TERRAIN CRATE spel MANTIK - 7d0dbyuuq7260-Ny stil

CENTRUM - TERRAIN CRATE - MANTIK spel

CITROEN GS 1015 1971 grönE grön 1 43 universell hobbies 4 PORTER FYRA DÖRRAR

Clone Trooper Sergeant Fas 1 Armor stjärnornas krig SIDESHUR samlaives 1 6 skala

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

ClubM Lotus 88 (88B),1981, hkonsts kit in 1 20, Elio de Angelis Nigel Mansell

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

CMC 1 18EME 1938 BUGATTI 57 SC ATLANTIC COUPE RALHAL M - 085
CMC CMCB -003 - Bugatti T35 Nation Färg projekt - Polen 1924 1 18

Kontakt

Sidansvarig: CITROEN TRACTION COUPE 50 ANS DU DEBARQUEmänT 1944 -1994 ELYSEE 558 43|Sidan uppdaterades: 2019-03-06