Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
BACHMANN 32 -067A KLASS 43 VARSKAP BR blå
Bachmann 32 -210 GWR -klass 57 Pannier Loco No 5786.Utmärkt Runner lådaad

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

AMM025 bilVÄRLD 1 DRIVA blå BERMUDA MAGAZINE OCH bil GTO PONTIAC 2004 18 7d0dbkllm51300-Ny stil

bilVÄRLD AMM025 1  18 2004 PONTIAC GTO bil OCH DRIVA MAGAZINE BERMUDA blå

BACHMANN 00 GAUGE - 32 -776K - KLASS 37 DIESL BR GRÖN D6717 samlaORS CLUB

Bachmann 32 -505 Verwitter Br 4 -6 -0 ståard Klasse 5MT Lokomotive 73069 MIB Nq

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

BACHMANN 32 -725DSKLASS 66 EWS 6055 DCC SUND OO GAUGE

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Bachmann 32 -789 klass 37 0 delat huvudnummer 37099 Merl Evans Colas järnväg Freight BACHMANN 00 GAUGE - 38 -142 - 29 TON SLIDING WALLRALFLREIGHT X 4 - lådaED
Bachmann 32 -981 klass 66 66416 Freightiner Powerhaul DCC Ready OO Gage NY
Bachmann 38 -270Z Verwitter Br Bauxit Pressflo 22 Tonnen blå Circle Zemänt

Bachmann 00735 HO Canadian National Harvest Express GP40 Electric Train Set

Bachmann 42736 O Williams E -Z Street Brandchef Bil

Kontakt

Sidansvarig: BACHMANN 1 76 00 klass 106 Dmu 2 Bilnät sydöstra Dcc rödo|Sidan uppdaterades: 2019-03-06