Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Paranoia RPG 2nd Edition lådaed Set West End spel WEG
PARK Född Förlorare 1960 -talet NAPOLEAN modellllerl kit hobby butik disspela affisch

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

briljant OSMO och ungar iPad Apple for for spel on Hands 7 - Kit kreativ 7d0dbgkru22549-Ny stil

OSMO briljant och kreativ Kit - 7 Hands on spel for ungar for Apple iPad

Papo 60106 Min första Farm spelastat

Pkonsti 11 HBO spel Of Thrones Eagles Figures samling

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Pkonsti de 14 figuren dxf ett stycke som neufs importeraeraerar japon

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Pkonstihandel Pog Milckcap Lot Leksaker spel 1000 Simpson s Rokhs Skelton Warriors Blade PAPPA FÖR PLABIL JÄRNVÄGSFkonstYG NYA
Passagerare för japanska tåg Ktm Sushi 24 Dining Bil
PATHFENDER Legacy Of Fire Hel Set of (6) mjukcover boks fantasi RPG

Pappa Vinyl WWE Sheamus.Inkluderad sjöfkonst

Pathfinder - Kampanj - Inre havets bästiary

Kontakt

Sidansvarig: Pappersfkonstyg för Djeco Fallfallskärm, pojkar.Stort sparande|Sidan uppdaterades: 2019-03-06