Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
CMS Mospeda Figur samling Rey Gun CM s japan Robotech Rand Ley CM
COARSE STRANGER IGNIED Designer Con 2018 Dcon Coarseleksaker IN HAND

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

-7 Bf.110E Allemand Chasseur Tropical, HOBBY HA1815 675533;f. R 72 1 MASTER - 1942 Lybie 7d0dbyuuq6420-Ny stil

Chasseur Allemand Bf.110E -7 Tropical, Lybie 1942 - HOBBY MASTER 1  72 R 675533;f. HA1815

CMC 1 18 Talbot -Lago Coupe Typ 150 C -SS F & F röd

COCA -COLA JOHNY VITT ljusING HOLIDAY ORNAMNTS FULLSTÄLLT

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

COCHE RENAULT 12 SPORT, R12 SPORT Reloj en modellllera miniatyra 03

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Cocomong Talking Transformation Robocong med Cocomong figurer TV Movie leksaker CMC 1 18 Bens tävlings bil Transporter LO2750
Codex död Guard samlaor s Edition 8th ed
Coffret 2 vooitures TEE DB -HO 1 87 -RIVAROSSI DEP179 -069

CMC bil Union Tyf C 19361 18 M -034

Coffret 65533; 1, räls, 65533;; code8, kabel, informationsblad, moteurs -N -1 160 -FLEISCHMANN 919083

Kontakt

Sidansvarig: CMC CMC178 LANCE D50 E.CASTELLLOTTI 1955 N.10 2 FRAM5533;65533; mig PAU GRAND PRIX 1 18 DIE CAST|Sidan uppdaterades: 2019-03-06